welkom bij Stiefleven

Praktijk voor (stief)ouders, samengestelde gezinnen en professionals

Een nieuw gezin

Steeds meer mannen en vrouwen in Nederland vormen een samenstelling; een nieuw gezin dat ontstaat na alleenstaand ouderschap, scheiding of overlijden. Er is helaas te weinig bekend over uitdagingen die zich hierin voordoen en hoe hiermee om te gaan. Zowel in de maatschappij als in de wetenschap is er te weinig aandacht voor deze groeiende groep en hun specifieke problematiek. En dat is jammer; door meer bekendheid over hoe anders het is en hoe het dan wel wérkt, neemt de slagingskans van deze relaties enorm toe.

I have a dream

Gevoed door mijn eigen jarenlange zoektocht als stiefmoeder heb ik een droom: een maatschappij waarin de samenstelling een algemeen bekende en aanvaarde positie heeft, naast het ’kerngezin’. In het belang van het welzijn van betrokken volwassenen én kinderen. Gezien het snelgroeiende aantal en de bijbehorende uitdagingen, waarbij mensen onder andere verdwalen in het verschil tussen deze twee gezinsvormen, is dit essentieel voor een gezonde maatschappij. Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren, want informatie, training en/of coaching wérkt om het te laten slagen.

Wat kan ik voor jou/jullie betekenen?

Stiefouders en -gezinnen

Met een coachtraject, een adviesgesprek of het opstellen van een Stiefplan komen jullie tot maatwerk antwoorden hoe tot rust en ontspanning te komen in jullie samengestelde gezin.

Echtscheiding

Hoe ga je emotioneel zo goed mogelijk uit elkaar, zodat je verder kan als partners in ouderschap? In dit traject geven we dit vorm, met aandacht voor het bijbehorende rouwproces.

Stiefleven Pro

Stiefleven Pro biedt specialistische kennis en ervaring aan professionals rondom het thema samengesteld gezin. Door middel van voorlichting, trainingen en intervisie krijg je inzicht en tools, zodat je beter aan kan sluiten bij je cliënten.

Welkom bij Stiefleven

In mijn praktijk in Rotterdam werk ik sinds 2016 als stiefspecialist, relatietherapeut, stiefplancoach en SCHIP-behandelaar. Bij Stiefleven ondersteun ik jou/jullie door middel van het bieden van een liefdevolle en stevige helpende hand op praktisch én emotioneel vlak. De trajecten zijn effectief, oplossingsgericht en kortdurend. Ik ben hiervoor gedegen opgeleid, heb jaren ervaring en zet me met passie en betrokkenheid in. Als stiefmoeder en moeder leef ik sinds 2004 in een samenstelling en heb ik mijn persoonlijke ervaring en expertise professioneel verbonden. Dus ben je op zoek naar rust & ontspanning in jouw relatie en gezin? Ik verwelkom je graag.

Agenda

[ai1ec]