Echtscheiding

Ooit zijn jullie vol goede moed aan jullie relatie begonnen. Hoe mooi is het als jullie je relatie ook samen in alle zorgvuldigheid en respect naar elkaar toe kunnen beëindigen? Zodat jullie verder kunnen als ‘partners in ouderschap’.

Van partnerschap naar ouderschap

Het aantal echtscheidingen dat uitmondt in een vechtscheiding is aanzienlijk. Het woord vechtscheiding heeft de focus op het conflict al in zich. De onderliggende verliesaspecten van de echtscheiding komen daardoor minder in beeld. Waardoor kinderen veelal de dupe zijn en waarin professionals vaak vastlopen.

SCHIP-aanpak

Echtscheiding genereert rouw. Deze rouw wordt meestal individueel beleefd. Vaak wordt voorbijgegaan aan wat beiden daadwerkelijk hebben verloren. De SCHIP-aanpak is een post-relationeel rouwtraject dat de ex-partners samen doorlopen, waarin aandacht is voor datgene dat de ex-partners hebben verloren, elkaars kwetsuren en het geschonden vertrouwen met als uiteindelijk doel de ex-partners opnieuw met elkaar te verbinden als ‘partners in ouderschap’.

SCHIP is het acroniem voor:

Samenkomen
Conflict- en verliesverheldering
Helpend horen
Integratie
Partners in ouderschap

Verbinding na echtscheiding

Het is misschien een van de meest hardnekkigste misvattingen dat ex-partners elkaar moeten loslaten. Dit is namelijk een onmogelijke opdracht aangezien je elkaar tot in lengte van dagen op alle hoogte- en dieptepunten in het leven van je kinderen en van elkaar, gaat tegenkomen. Vandaar dat de SCHIP-aanpak er met name op is gericht om de ouders opnieuw met elkaar te verbinden. Een verbinding die recht doet aan de nieuw ontstane situatie.


Het spreekt voor zich dat dit geen eenvoudige opdracht is. Het betekent hard werken en bovenal dat beiden gemotiveerd zijn om dit te bereiken. Maar als dit lukt, worden de kinderen gevrijwaard van de keuze tussen papa of mama. Dit zou je toch ieder kind van gescheiden ouders gunnen? Als gecertificeerd SCHIP-behandelaar kan ik jullie hierbij behulpzaam zijn.

Wat kan ik voor jou/jullie betekenen?

Relatiecoaching & -therapie

Is jullie relatie in zwaar weer of toe aan een wasstraat?

In dit traject werken jullie aan je relatie; patronen worden inzichtelijk gemaakt en er wordt gewerkt aan het herstellen en verbeteren van de verbinding.

Duur: 6 sessies van 1,5 uur
Kosten: € 125,- per uur

SCHIP-aanpak bij scheiding

Hoe ga je emotioneel zo goed mogelijk uit elkaar, zodat je verder kan als partners in ouderschap?

In dit traject geven we dit vorm, met aandacht voor het bijbehorende rouwproces.

Duur: 10-12 sessies
Kosten: € 125,- per uur


Praatjuf voor kinderen

Voor kinderen in een samengesteld gezin en/of scheidingsituatie kan het helpend zijn om te praten met een objectieve derde. Aan de hand van onder andere gesprekskaartjes voeren we een goed gesprek, waarbij ik vooral luister en het kind praat. Ervaring is dat dit al zeer steunend kan zijn.

Duur: 1 – 1,5 uur
Kosten: € 99,- per uur

*Alle kosten zijn inclusief btw

Wij zijn jou dankbaar voor de helende sessies en mooie inzichten.

We hebben het traject en jouw begeleiding beiden als heel zinvol ervaren. Het heeft ons geholpen om elkaars pijn beter te zien en begrijpen, en om een nieuwe communicatie samen te vinden. Dank je wel voor je zorgvuldige, open en liefdevolle begeleiding daarin.