Een samengesteld gezin is normaal

‘Maar de maatschappij is er nog niet op ingericht’ schreef ik in 2017 naar aanleiding van een interessant artikel met een sterke kop bij nos.nl. Zoals Marscha Pinedo zegt in dat artikel: ‘Er is heel veel in de maatschappij veranderd. In 1970 moest je nog kunnen bewijzen dat een partner vreemdging om te kunnen scheiden, nu houdt bijna 40 procent van de huwelijken geen stand. Maar de maatschappij is nog niet ingericht op die veranderingen. Er is bijvoorbeeld meer voorlichting nodig over wat een scheiding of een nieuw gezin vormen inhoudt.’

Veel meer voorlichting
En zo is het maar net. Veel meer voorlichting. Kijk nog maar eens goed naar de cijfers. Bij de echtscheidingscijfers van het CBS (officieel 39,6%) worden ook de gemiddelde leeftijden van mannen en vrouwen genoemd bij de scheiding; respectievelijk 46,9 en 43,7 jaar. De kans dat deze mannen en vrouwen een nieuwe partner (met of zonder kinderen) vindt is – gelukkig – zeer groot. De kans dat deze ‘nieuwe’ gezinnen problemen ondervinden in de vorming en het samenleven is eveneens zeer groot.

Stiefkind van de rekening
Luister naar de veelvuldig gehoorde klachten in mijn praktijk en het gaat over gevoelens van falen, isolement en werkelijk niet weten hoe dit te doen. We kennen immers alleen het beeld van het ‘kerngezin’. Niet zo gek dus dat er een cijfer rondzwerft over tweede scheidingen bij 2 op de 3. Dat dat voor niemand gewenst is, hoewel soms onvermijdelijk, is helder. Kijk maar naar de Zembla uitzending Stiefkind van de rekening en hoor Myrthe vertellen terwijl je hart breekt.

Grote taak voor de maatschappij
Zie hier een grote taak voor de maatschappij om zich aan te passen aan de huidige tijd – waarin echtscheiding en een samengesteld gezin ‘normaal’ zijn en we erop zijn ingericht. Zodat we weten ‘hoe het moet’ en wat het vraagt. Zodat het welzijn van betrokken volwassenen én kinderen in deze situaties beter kan worden geborgd.Daarom Stiefleven Pro
Ik werk er al hard aan met Stiefleven. En anderen ook. En er is meer nodig dan dat voor een noodzakelijke maatschappelijke verandering. Precies dit is de reden voor Stiefleven voor professionals. Zodat de professionals in de gezondheidszorg, hulpverlening, onderwijs en financieel/juridische dienstverlening gerichter volwassenen en kinderen uit samengestelde gezinnen kunnen ondersteunen en we met elkaar bijdragen aan een maatschappij met een vaste en bekende plek voor het samengesteld gezin. Doe jij mee?